Pit Event

VELT: Ecologisch tuinieren (Lezingzone)

Inleiding
- Verschil tussen bio en klassieke teelt;
- Nut, functie en keuze van het bemesten;
- Basis technieken en opstellen van een teeltplan;
- Biologische hulpmiddelen of de EHBO van de bioteelt;
- Of hoe biologisch ingrijpen als het misgaat?;
- Nabespreking en gelegenheid tot vragen stellen.